Program
onsdag d. 19-06-2019

Klubaften, kl: 19.00 - 21.00

Klubaften


onsdag d. 14-08-2019

klubaften, kl: 19:00-21:00

klubaften


onsdag d. 28-08-2019

klubaften, kl: 19:00 - 21:00

klubaften med forbehold - vi mangler en nøgle mand denne aften


onsdag d. 11-09-2019

klubaften, kl: 19:00 - 21:00

Klubafen


onsdag d. 25-09-2019

EDR orienteringsmøde, kl: 19:30-21.30

OZ1RH beretter om status og fremtiden i landsforeningen EDR

Gæster er velkommen