Program
onsdag d. 28-03-2018

Generalforsamling, kl: 19.00-21.00

Årets ordinære generalforsamling afholdes.

Dagorden i henhold til vedtægterne udsendes senest 14 dage før.

Regnskab 2017 og budget 2018 findes som dokumenter for medlemmer senest 14 dage før indkaldelsen

på bestyrelsens vegne
OZ0J